Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 1 de agosto de 2018, Núm. 185

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

  • Entrada en vigor do Convenio de asociación estratéxica en materia de desenvolvemento e de cooperación cultural, educativa e deportiva entre o Reino de España e o Reino de Marrocos, feito "ad referendum" en Rabat o 3 de outubro de 2012, e da troca de notas verbais interpretativas de determinados artigos.

MINISTERIO DE FOMENTO

  • Resolución do 31 de xullo de 2018, da Secretaría Xeral de Transporte, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 27 de xullo de 2018 polo que se declaran obrigas de servizo público na ruta aérea Menorca-Madrid.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN

  • Real decreto 861/2018, do 13 de xullo, polo que se establece a normativa básica en materia de declaracións obrigatorias dos sectores do aceite de oliva e das olivas de mesa, e polo que se modifica o Real decreto 772/2017, do 28 de xullo, polo que se regula o potencial de produción vitícola.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Real decreto 902/2018, do 20 de xullo, polo que se modifican o Real decreto 140/2003, do 7 de febreiro, polo que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano, e as especificacións dos métodos de análise do Real decreto 1798/2010, do 30 de decembro, polo que se regula a explotación e comercialización de augas minerais naturais e augas de manancial envasadas para consumo humano, e do Real decreto 1799/2010, do 30 de decembro, polo que se regula o proceso de elaboración e comercialización de augas preparadas envasadas para o consumo humano.

  • Real decreto 951/2018, do 27 de xullo, polo que se establecen os limiares de renda e patrimonio familiar e as contías das bolsas e axudas ao estudo para o curso 2018-2019, e se modifica o Real decreto 1721/2007, do 21 de decembro, polo que se establece o réxime das bolsas e axudas ao estudo personalizadas.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid