Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Xoves 2 de agosto de 2018, Núm. 186

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

  • Protocolo que modifica o Convenio entre o Reino de España e o Reino de Bélxica tendente a evitar a dobre imposición e previr a evasión e a fraude fiscal en materia de impostos sobre a renda e sobre o patrimonio, e o Protocolo, asinados en Bruxelas o 14 de xuño de 1995, modificados polo Protocolo asinado en Madrid o 22 de xuño de 2000 e polo Protocolo feito en Bruxelas o 2 de decembro de 2009, feito en Madrid o 15 de abril de 2014.

  • Estatutos da infraestrutura europea de plataformas abertas de cribaxe en bioloxía química. Consorcio de Infraestruturas de Investigación Europeas (EU-OPENSCREEN ERIC).

MINISTERIO DE FACENDA

  • Resolución do 25 de xullo de 2018, da Intervención Xeral da Administración do Estado, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros, do 20 de xullo de 2018, polo que se dá aplicación á previsión dos artigos 152 e 147 da Lei xeral orzamentaria, respecto ao exercicio da función interventora en réxime de requisitos básicos no ámbito dos contratos do sector público e encargas a medios propios.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Orde PCI/824/2018, do 31 de xullo, pola que se modifica o anexo I do Real decreto 20/2017, do 20 de xaneiro, sobre os vehículos ao final da súa vida útil.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

COMUNITAT VALENCIANA

COMUNIDADE FORAL DE NAVARRA

  • Decreto foral lexislativo 1/2018, do 4 de xullo, de harmonización tributaria, polo que se modifican a Lei foral 19/1992, do 30 de decembro, do imposto sobre o valor engadido; a Lei foral 20/1992, do 30 de decembro, de impostos especiais; a Lei foral 11/2015, do 18 de marzo, pola que se regulan o imposto sobre o valor da produción da enerxía eléctrica, o imposto sobre os gases fluorados de efecto invernadoiro e o imposto sobre os depósitos nas entidades de crédito, e o texto refundido da Lei foral do imposto sobre a renda das persoas físicas.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid