Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 14 de setembro de 2018, Núm. 223

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA

  • Orde HAC/941/2018, do 5 de setembro, pola que se modifican a Orde HFP/227/2017, do 13 de marzo, pola que se aproban o modelo 202 para efectuar os pagamentos fraccionados á conta do imposto sobre sociedades e do imposto sobre a renda de non residentes correspondente a establecementos permanentes e entidades en réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español, e o modelo 222 para efectuar os pagamentos fraccionados á conta do imposto sobre sociedades en réxime de consolidación fiscal e se establecen as condicións xerais e o procedemento para a súa presentación electrónica, a Orde HFP/441/2018, do 26 de abril, pola que se aproban os modelos de declaración do imposto sobre sociedades e do imposto sobre a renda de non residentes correspondente a establecementos permanentes e a entidades en réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español, para os períodos impositivos iniciados entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2017, e a Orde HFP/1978/2016, do 28 de decembro, pola que se aproba o modelo 231 de declaración de información país por país.

COMUNITAT VALENCIANA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid