Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Xoves 20 de setembro de 2018, Núm. 228

I. Disposicións xerais

CORTES XERAIS

  • Resolución do 13 de setembro de 2018, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 8/2018, do 3 de agosto, polo que se modifica o Real decreto lei 16/2014, do 19 de decembro, polo que se regula o Programa de activación para o emprego.

  • Resolución do 13 de setembro de 2018, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 9/2018, do 3 de agosto, de medidas urxentes para o desenvolvemento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero.

  • Resolución do 13 de setembro de 2018, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 10/2018, do 24 de agosto, polo que se modifica a Lei 52/2007, do 26 de decembro, pola que se recoñecen e amplían dereitos e se establecen medidas en favor de quen padeceu persecución ou violencia durante a Guerra Civil e a Ditadura.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Resolución do 13 de setembro de 2018, da Subsecretaría, pola que se publica a Resolución do 20 de xullo de 2018, da Presidencia do Instituto Nacional de Estatística e da Dirección Xeral de Cooperación Autonómica e Local, sobre instrucións técnicas aos concellos sobre a revisión anual do padrón municipal e o procedemento de obtención da proposta de cifras oficiais de poboación.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid