Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 20 de outubro de 2018, Núm. 254

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Cuestión de inconstitucionalidade nº 2859-2018, en relación co artigo 19.4 da Lei 7/2010, do 31 de marzo, xeral de comunicación audiovisual, na redacción dada polo Real decreto lei 15/2012, do 20 de abril, por posible vulneración dos artigos 33 e 38 da CE.

  • Cuestión de inconstitucionalidade nº 4200-2018, en relación co artigo 6 da Lei 7/2011, do 26 de decembro (imposto sobre instalacións que incidan no ambiente da Rexión de Murcia), nos seus números 2 (feito impoñible), 6 (base impoñible) e 7 (cota tributaria).

MINISTERIO DE FACENDA

  • Resolución do 19 de outubro de 2018, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de Tabaco e Timbre da área do monopolio.

MINISTERIO DE TRABALLO, MIGRACIÓNS E SEGURIDADE SOCIAL

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Orde PCI/1096/2018, do 19 de outubro, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 19 de outubro de 2018, polo que se establecen obrigacións de servizo público ao prestador do servizo postal universal nas eleccións ao Parlamento de Andalucía do 2 de decembro de 2018.

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA

  • Orde TEC/1097/2018, do 15 de outubro, pola que se autoriza un transvasamento desde os encoros de Entrepeñas-Buendía, a través do acueduto Tejo-Segura, de 20 hm³ para o mes de outubro de 2018.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid