Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 23 de outubro de 2018, Núm. 256

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurso de inconstitucionalidade nº 1680-2018, en relación cos artigos 1, 2 (números 2 e 3), 3, 4 e 5, contra disposicións adicionais segunda, terceira, cuarta e sétima, e contra a disposición derradeira primeira, da Lei de Cataluña 9/2017, do 27 de xuño, de universalización da asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos mediante o Servizo Catalán de Saúde.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

MINISTERIO DE SANIDADE, CONSUMO E BENESTAR SOCIAL

  • Real decreto 1302/2018, do 22 de outubro, polo que se modifica o Real decreto 954/2015, do 23 de outubro, polo que se regula a indicación, uso e autorización de dispensación de medicamentos e produtos sanitarios de uso humano por parte dos enfermeiros.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid