Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 30 de outubro de 2018, Núm. 262

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA

  • Real decreto 1337/2018, do 29 de outubro, polo que se modifica o prego de cláusulas xerais para a construción, conservación e explotación de autoestradas en réxime de concesión, aprobado polo Decreto 215/1973, do 25 de xaneiro, para a súa adaptación ao establecido no Real decreto 286/2014, do 25 de abril, polo que se establecen os criterios para a determinación das peaxes que se aplicarán a determinados vehículos de transporte de mercadorías en réxime de concesión da Rede de estradas do Estado.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA

  • Real decreto 1339/2018, do 29 de outubro, polo que se desenvolve o Real decreto lei 16/2017, do 17 de novembro, polo que se establecen disposicións de seguridade na investigación e explotación de hidrocarburos no medio mariño.

MINISTERIO DE SANIDADE, CONSUMO E BENESTAR SOCIAL

  • Real decreto 1340/2018, do 29 de outubro, polo que se aproban as normas especiais reguladoras das subvencións que se outorgarán en réxime de concesión directa ás comunidades autónomas e cidades de Ceuta e Melilla para a atención aos menores estranxeiros non acompañados acollidos no ano 2018.

  • Real decreto 1341/2018, do 29 de outubro, polo que se establecen medidas transitorias para o mantemento, en favor das persoas con discapacidade, do subsidio de mobilidade e compensación por gastos de transporte.

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 3 de outubro de 2018, da Sala Terceira, Sección Terceira do Tribunal Supremo, que estima en parte o recurso 1/4914/16 contra a Orde IET/980/2016, do 10 de xuño, pola que se establece a retribución das empresas de distribución de enerxía eléctrica para 2016.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid