Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Luns 19 de novembro de 2018, Núm. 279

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Real decreto 1364/2018, do 2 de novembro, polo que se modifica o Real decreto 219/2013, do 22 de marzo, sobre restriccións á utilización de determinadas substancias perigosas en aparellos eléctricos e electrónicos.

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA

  • Real decreto 1365/2018, do 2 de novembro, polo que se aproban as estratexias mariñas.

  • Resolución do 8 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se publican os novos prezos de venda, antes de impostos, dos gases licuados do petróleo por canalización.

  • Resolución do 8 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se publican os novos prezos máximos de venda, antes de impostos, dos gases licuados do petróleo envasados, en envases de carga igual ou superior a 8 kg., e inferior a 20 kg., excluÍdos os envases de mestura para usos dos gases licuados do petróleo como carburante.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid