Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 20 de novembro de 2018, Núm. 280

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

  • Emendas de 2016 do Convenio sobre o traballo marítimo, 2006, adoptadas en Xenebra o 8 de xuño de 2016.

  • Corrección de erros da prórroga do Acordo marco de cooperación entre o Reino de España e a Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura relativo ao fondo fiduciario UNESCO/España de cooperación para o desenvolvemento, feito en París o 11 de setembro de 2002.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

  • Orde ICT/1212/2018, do 12 de novembro, pola que se actualizan os anexos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII do Real decreto 750/2010, do 4 de xuño, polo que se regulan os procedementos de homologación de vehículos de motor e os seus remolques, máquinas propulsadas ou remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes e pezas dos ditos vehículos.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Real decreto 1386/2018, do 19 de novembro, polo que se modifica o Real decreto 53/2013, do 1 de febrero, polo que se establecen as normas básicas aplicables para a protección dos animais utilizados en experimentación e outros fins científicos, incluíndo a docencia.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Real decreto 1387/2018, do 19 de novembro, polo que se estende o ámbito de aplicación das medidas previstas no Real decreto lei 2/2017, do 27 de enero, polo que se adoptan medidas urxentes para paliar os danos causados polos últimos temporais, e nos acordos do Consello de Ministros do 9 e do 23 de decembro de 2016, aos danos sufridos en infraestruturas municipais como consecuencia de catástrofes naturais ocorridas ata a finalización do mes de xuño de 2017.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid