Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 15 de decembro de 2018, Núm. 302

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA

  • Resolución do 14 de decembro de 2018, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da Península e Illes Balears.

  • Resolución do 5 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo, pola que se corrixen erros na do 31 de outubro de 2018, pola que se modifican determinadas resolucións sobre as actividades de xogo previstas na Lei 13/2011, do 27 de maio, de regulación do xogo.

MINISTERIO DE TRABALLO, MIGRACIÓNS E SEGURIDADE SOCIAL

  • Real decreto 1449/2018, do 14 de decembro, polo que se establece o coeficiente redutor da idade de xubilación en favor dos policías locais ao servizo das entidades que integran a Administración local.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN

  • Real decreto 1450/2018, do 14 de decembro, polo que se modifica o Real decreto 38/2017, do 27 de xaneiro, sobre disposicións de aplicación da normativa da Unión Europea en materia de accións de información e promoción relativas a produtos agrícolas no mercado interior e en terceiros países.

MINISTERIO DE SANIDADE, CONSUMO E BENESTAR SOCIAL

  • Real decreto 1451/2018, do 14 de decembro, polo que se regula a concesión directa de subvencións ás organizacións asociadas de repartición encargadas da repartición de alimentos e do desenvolvemento de medidas de acompañamento, no marco do Programa operativo sobre axuda alimentaria do Fondo de Axuda Europea para as personas máis desfavorecidas en España 2018.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CANTABRIA

COMUNIDADE FORAL DE NAVARRA

  • Lei foral 25/2018, do 28 de novembro, de modificación do texto refundido do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, aprobado polo Decreto foral lexislativo 129/1999, do 26 de abril.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid