Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 12 de xaneiro de 2019, Núm. 11

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Real decreto lei 1/2019, do 11 de xaneiro, de medidas urxentes para adecuar as competencias da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia ás exixencias derivadas do dereito comunitario en relación coas directivas 2009/72/CE e 2009/73/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 13 de xullo de 2009, sobre normas comúns para o mercado interior da electricidade e do gas natural.

MINISTERIO DE FACENDA

  • Resolución do 11 de xaneiro de 2019, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da área do monopolio.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL

  • Real decreto 1/2019, do 11 de xaneiro, polo que se establecen os principios básicos comúns de avaliación aplicables ás probas de certificación oficial dos niveis Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 e Avanzado C2 das ensinanzas de idiomas de réximen especial.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN

  • Real decreto 2/2019, do 11 de xaneiro, polo que se modifican as bases reguladoras da concesión de axudas á integración asociativa e á dinamización industrial, establecidas no Real decreto 1010/2015, do 6 de novembro; o Real decreto 126/2016, do 1 de abril; o Real decreto 197/2016, do 13 de maio; o Real decreto 254/2016, do 10 de xuño e o Real decreto 312/2016, do 29 de xullo, no marco do Programa nacional de desenvolvento rural 2014-2020.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid