Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 15 de xaneiro de 2019, Núm. 13

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Orde PCI/12/2019, do 14 de xaneiro, pola que se determinan as características, o deseño e o contido da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade, e as datas máximas de realización e de resolución dos procedementos de revisión das cualificacións obtidas no curso 2018-2019.

MINISTERIO DE SANIDADE, CONSUMO E BENESTAR SOCIAL

  • Orde SCB/1453/2018, do 26 de decembro, pola que se corrixen erros na Orde SCB/1244/2018, do 23 de novembro, pola que se procede á actualización en 2018 do sistema de prezos de referencia de medicamentos no Sistema Nacional de Saúde.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CANTABRIA

COMUNIDADE FORAL DE NAVARRA

  • Lei foral 26/2018, do 13 de decembro, pola que se concede un crédito extraordinario no orzamento de gastos de 2018 por importe de 35.546.085 euros para a realización de investimentos financeiramente sustentables previstos na Lei foral 19/2018, do 10 de outubro.

  • Decreto foral lexislativo 2/2018, do 28 de novembro, de harmonización tributaria, polo que se modifican a Lei foral 20/1992, do 30 de decembro, de impostos especiais, e a Lei foral 11/2015, do 18 de marzo, pola que se regulan o imposto sobre o valor da produción da enerxía eléctrica, o imposto sobre os gases fluorados de efecto invernadoiro e o imposto sobre os depósitos nas entidades de crédito.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid