Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 18 de xaneiro de 2019, Núm. 16

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

  • Entrada en vigor do Acordo entre o Reino de España e a República Arxentina sobre recoñecemento mutuo de títulos e certificados de estudos de educación primaria, secundaria obrigatoria e postobrigatoria e educación superior non universitaria do Reino de España e os niveis de educación primaria, secundaria e superior -a excepción da educación universitaria- da República Arxentina, ou as súas denominacións equivalentes, feito en Madrid o 23 de febreiro de 2017.

  • Acordo de recoñecemento mutuo de títulos, diplomas e graos académicos de educación superior universitaria entre o Reino de España e a República Arxentina, feito "ad referendum" en Madrid o 23 de febreiro de 2017.

  • Entrada en vigor do Convenio de cooperación cultural entre o Reino de España e a República Arxentina, feito en Madrid o 23 de febreiro de 2017.

  • Entrada en vigor do Convenio de cooperación educativa entre o Reino de España e a República Arxentina, feito en Madrid o 23 de febreiro de 2017.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL

  • Real decreto 1444/2018, do 14 de decembro, polo que se establece o título de técnico superior en mantemento aeromecánico de avións con motor de pistón e se fixan os aspectos básicos do currículo.

  • Real decreto 1445/2018, do 14 de decembro, polo que se establece o título de técnico superior en mantemento aeromecánico de avións con motor de turbina e se fixan os aspectos básicos do currículo.

  • Real decreto 1446/2018, do 14 de decembro, polo que se establece o título de técnico superior en mantemento aeromecánico de helicópteros con motor de pistón e se fixan os aspectos básicos do currículo.

  • Real decreto 1447/2018, do 14 de decembro, polo que se establece o título de técnico superior en mantemento aeromecánico de helicópteros con motor de turbina e se fixan os aspectos básicos do currículo.

  • Real decreto 1448/2018, do 14 de decembro, polo que se establece o título de técnico superior en mantemento de sistemas electrónicos e aviónicos en aeronaves e se fixan os aspectos básicos do currículo.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DAS ILLES BALEARS

  • Decreto lei 4/2018, do 23 de novembro, de concesión de créditos suplementarios para atender gastos inaprazables derivados de sentenzas xudiciais pendentes de pagamento no ámbito da Lei 4/2008, do 14 de maio, de medidas urxentes para un desenvolvemento sustentable nas Illes Balears, con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma das Illes Balears para o ano 2018, e de modificación do Decreto lei 2/2018, do 18 de outubro, polo que se establecen axudas e outras medidas urxentes para reparar as perdas e os danos producidos polas chuvias intensas e as inundacións do día 9 de outubro de 2018 na comarca de Levante de Mallorca.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid