Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 26 de xaneiro de 2019, Núm. 23

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Real decreto lei 2/2019, do 25 de xaneiro, polo que se adoptan medidas urxentes para paliar os danos causados por temporais e outras situacións catastróficas.

MINISTERIO DE DEFENSA

  • Real decreto 16/2019, do 25 de xaneiro, polo que se crea e se regula a Comisión interministerial de coordinación e seguimento das medidas adoptadas pola Comisión de Defensa do Congreso dos Deputados.

MINISTERIO DE FACENDA

  • Resolución do 25 de xaneiro de 2019, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da península e Illes Balears.

MINISTERIO DE TRABALLO, MIGRACIÓNS E SEGURIDADE SOCIAL

  • Resolución do 23 de xaneiro de 2019, da Tesouraría Xeral da Seguridade Social, pola que se autoriza a diferir o pagamento de cotas aos traballadores incluídos no Sistema especial para traballadores por conta allea agrarios, establecido no réxime xeral da Seguridade Social, durante os períodos de inactividade correspondente aos meses de xaneiro a abril de 2019.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Real decreto 18/2019, do 25 de xaneiro, polo que se desenvolven aspectos relativos á aplicación do réxime de comercio de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro no período 2021-2030.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Real decreto 19/2019, do 25 de xaneiro, polo que se aproba a oferta de emprego público para a estabilización de emprego temporal na Administración xeral do Estado correspondente á Lei 6/2018, do 3 de xullo, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018.

COMUNITAT VALENCIANA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid