Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Xoves 31 de xaneiro de 2019, Núm. 27

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FOMENTO

  • Orde FOM/60/2019, do 24 de xaneiro, pola que se modifica o punto quinto do anexo I do Decreto 1675/1972, do 26 de xuño, polo que se aproban as tarifas que se aplicarán polo uso da rede de axudas á navegación aérea (Eurocontrol) e se modifica o tipo de xuro por mora no pagamento das ditas tarifas.

MINISTERIO DE TRABALLO, MIGRACIÓNS E SEGURIDADE SOCIAL

  • Orde TMS/61/2019, do 28 de xaneiro, pola que se ditan normas para a aplicación das medidas en materia laboral e de seguridade social recollildas no Acordo do Consello de Ministros, do 19 de outubro de 2018, polo que se declaran os municipios de Artà, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç des Cardassar e Son Servera da Comunidade Autónoma de Illes Balears "zonas afectadas gravemente por unha emerxencia de protección civil", como consecuencia das chuvias torrenciais e desbordamentos de torrentes acaecidos o pasado día 9 de outubro.

  • Orde TMS/62/2019, do 28 de xaneiro, pola que se ditan normas para a aplicación das medidas en materia laboral e de seguridade social recollidas no Acordo do Consello de Ministros, do 2 de novembro de 2018, polo que se declaran as provincias de Málaga, Sevilla, Cádiz, Valencia, Castelló, Tarragona, Teruel e a Comunidade Autónoma de Illes Balears "zonas afectadas gravemente por unha emerxencia de protección civil", como consecuencia das chuvias torrenciais e desbordamentos de torrentes acaecidos os pasados días 18, 19, 20 e 21 de outubro.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN

  • Orde APA/63/2019, do 23 de xaneiro, pola que se aproba o primeiro Plan de actuación do Programa nacional de conservación e utilización sustentable dos recursos fitoxenéticos para a agricultura e a alimentación (2018-2022).

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 21 de decembro de 2018, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima parcialmente o recurso contencioso-administrativo número 1/56/2017, instado por Aduriz Distribución, S.L. contra a Orde IET/980/2016, do 10 de xuño, pola que se establece a retribución das empresas de distribución de enerxía eléctrica para o ano 2016.

  • Sentenza do 28 de decembro de 2018, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima parcialmente o recurso contencioso-administrativo número 1/19/2017, instado por Gas Natural Sur SDG, S.A. contra o Real decreto 469/2016, que modifica o Real decreto 216/2014, do 28 de marzo, polo que se establece a metodoloxía de cálculo dos prezos voluntarios para o pequeno consumidor de enerxía eléctrica e o seu réximen xurídico de contratación.

  • Sentenza do 8 de xaneiro de 2019, da Sala Tercera do Tribunal Supremo, que estima parcialmente o recurso contencioso-administrativo número 1/75/2017, instado por Cardener Distribució Eléctrica, S.L. contra a Orde IET/980/2016, do 10 de xuño, pola que se establece a retribución das empresas de distribución de enerxía eléctrica para o ano 2016.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid