Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 13 de febreiro de 2019, Núm. 38

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE TRABALLO, MIGRACIÓNS E SEGURIDADE SOCIAL

  • Corrección de erratas da Orde TMS/83/2019, do 31 de xaneiro, pola que se desenvolven as normas legais de cotización á Seguridade Social, desemprego, protección por cesamento de actividade, Fondo de Garantía Salarial e formación profesional para o exercicio 2019.

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN E UNIVERSIDADES

  • Resolución do 8 de xaneiro de 2019, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 28 de decembro de 2018 polo que se establece o carácter oficial de determinados títulos de máster e a súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos.

  • Resolución do 8 de xaneiro de 2019, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 28 de decembro de 2018 polo que se establece o carácter oficial de determinados títulos de doutor e a súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos.

  • Resolución do 8 de xaneiro de 2019, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 28 de decembro de 2018 polo que se establece o carácter oficial de determinados títulos de grao e su inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid