Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 26 de febreiro de 2019, Núm. 49

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE DEFENSA

  • Orde DEF/176/2019, do 18 de febreiro, pola que se modifica a Orde DEF/1078/2012, do 21 de maio, pola que se aproban as probas físicas e marcas que se deberán acadar nos procesos de selección para o ingreso nos centros docentes militares de formación e para a superación dos plans de estudos do ensino de formación.

  • Orde DEF/177/2019, do 18 de febreiro, pola que se aproba o currículo do ensino militar de formación para o acceso á escala de tropa do corpo xeral do Exército de Terra.

  • Orde DEF/178/2019, do 18 de febreiro, pola que se modifica a Orde DEF/286/2016, do 23 de febreiro, pola que se aproba o currículo do ensino de formación de oficiais para a integración no corpo xeral do Exército de Terra mediante as formas de ingreso sen titulación previa.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Real decreto 69/2019, do 15 de febreiro, polo que se desenvolve o réxime xurídico da Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsa) e da súa filial Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsatec).

  • Orde PCI/179/2019, do 22 de febreiro, pola que se publica a Estratexia nacional contra o terrorismo 2019, aprobada polo Consello de Seguridade Nacional.

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 28 de xaneiro de 2019, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima parcialmente o recurso contencioso-administrativo número 1/196/2017, interposto por Eléctrica Vaquer, S.A., contra a Orde IET/980/2016, do 10 de xuño, pola que se establece a retribución das empresas de distribución de enerxía eléctrica para o ano 2016.

COMUNIDADE FORAL DE NAVARRA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid