Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 27 de febreiro de 2019, Núm. 50

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

MINISTERIO DE FOMENTO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL

  • Resolución do 14 de febreiro de 2019, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se regula o proceso de admisión de alumnos en centros docentes públicos e privados concertados que imparten o segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria e bacharelato nas cidades de Ceuta e Melilla para o curso 2019/2020.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CATALUÑA

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE ARAGÓN

  • Lei 18/2018, do 20 de decembro, de igualdade e protección integral contra a discriminación por razón de orientación sexual, expresión e identidade de xénero na Comunidade Autónoma de Aragón.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CANARIAS

COMUNIDADE FORAL DE NAVARRA

COMUNIDADE DE CASTILLA Y LEÓN

  • Corrección de erros da Lei 7/2018, do 14 de decembro, pola que se regula a Conferencia de Titulares de Alcaldías e Presidencias de Deputación, o estatuto dos membros das entidades locais e a información nos plenos.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid