Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Xoves 28 de febreiro de 2019, Núm. 51

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

MINISTERIO DE DEFENSA

  • Resolución 452/38051/2019, do 15 de febreiro, da Subsecretaría, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros, do 21 de decembro de 2018, polo que se dá aplicación á previsión da disposición adicional vixésimo quinta da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018, respecto á autorización da oferta de emprego público de 29 prazas de persoal docente nos centros universitarios da defensa.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL

MINISTERIO DE TRABALLO, MIGRACIÓNS E SEGURIDADE SOCIAL

  • Corrección de erros da Resolución do 14 de decembro de 2018, da Intervención Xeral da Seguridade Social, pola que se modifica a do 3 de xullo de 2014 pola que se aproba a Instrución de contabilidade para as entidades que integran o sistema da Seguridade Social e se crean novas subcontas na adaptación do Plan xeral de contabilidade pública ás entidades que integran o sistema da Seguridade Social.

COMUNITAT VALENCIANA

  • Lei 1/2019, do 5 de febreiro, de modificación da Lei 5/2014, do 25 de xullo, de ordenación do territorio, urbanismo e paisaxe da Comunitat Valenciana.

  • Lei 2/2019, do 6 de febreiro, de reforma da Lei 3/2013, do 26 de xullo, dos contratos e outras relacións xurídicas agrarias, para exixencia da forma escrita e para a creación do Rexistro de Operadores, Contratos e Relacións Xurídicas Agrarias.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid