Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 1 de marzo de 2019, Núm. 52

I. Disposicións xerais

CORTES XERAIS

  • Resolución do 21 de febreiro de 2019, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 2/2019, do 25 de xaneiro, polo que se adoptan medidas urxentes para paliar os danos causados por temporais e outras situacións catastróficas.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN

  • Real decreto 45/2019, do 8 de febreiro, polo que se establecen as normas zootécnicas aplicables aos animais reprodutores de raza pura, porcinos reprodutores híbridos e o seu material reprodutivo, se actualiza o Programa nacional de conservación, mellora e fomento das razas gandeiras e se modifican os reais decretos 558/2001, do 25 de maio; 1316/1992, do 30 de outubro; 1438/1992, do 27 de novembro, e 1625/2011, do 14 de novembro.

  • Orde APA/204/2019, do 21 de febreiro, pola que se crean e se regulan a Xunta de Contratación do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e a Mesa de Contratación da Subsecretaría, da Secretaría Xeral de Agricultura e Alimentación e da Secretaría Xeral de Pesca.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Resolución do 28 de febreiro de 2019, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se ditan instrucións sobre xornada e horarios de traballo do persoal ao servizo da Administración xeral do Estado e dos seus organismos públicos.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DAS ILLES BALEARS

COMUNIDADE DE CASTILLA Y LEÓN

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid