Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 2 de marzo de 2019, Núm. 53

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Lei orgánica 2/2019, do 1 de marzo, de modificación da Lei orgánica 10/1995, do 23 de novembro, do Código penal, en materia de imprudencia na condución de vehículos de motor ou ciclomotores e sanción do abandono do lugar do accidente.

  • Lei 2/2019, do 1 de marzo, pola que se modifica o texto refundido da Lei de propiedade intelectual, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1996, do 12 de abril, e polo que se incorporan ao ordenamento xurídico español a Directiva 2014/26/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de febreiro de 2014, e a Directiva (UE) 2017/1564 do Parlamento Europeo e do Consello, do 13 de setembro de 2017.

  • Lei 3/2019, do 1 de marzo, de mellora da situación de orfandade das fillas e fillos de vítimas de violencia de xénero e outras formas de violencia contra a muller.

  • Real decreto lei 5/2019, do 1 de marzo, polo que se adoptan medidas de continxencia ante a retirada do Reino Unido da Gran Bretaña e Irlanda do Norte da Unión Europea sen terse alcanzado o acordo previsto no artigo 50 do Tratado da Unión Europea.

MINISTERIO DE XUSTIZA

  • Real decreto 90/2019, do 1 de marzo, polo que se regula a concesión directa de subvencións ao Consello Xeral da Avogacía Española e ao Consello Xeral dos Procuradores de España, en materia de prestación de asistencia xurídica gratuíta, e ao Consello Xeral de Colexios Oficiais de Psicólogos para a asistencia psicolóxica ás vítimas dos delitos, para o exercicio orzamentario 2019.

MINISTERIO DE FACENDA

  • Resolución do 1 de marzo de 2019, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da área do monopolio.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN

  • Real decreto 95/2019, do 1 de marzo, polo que se establecen as condicións de contratación no sector lácteo e se regula o recoñecemento das organizacións de produtores e das organizacións interprofesionais no sector, e polo que se modifican varios reais decretos de aplicación ao sector lácteo.

MINISTERIO DE ECONOMÍA E EMPRESA

  • Real decreto 102/2019, do 1 de marzo, polo que se crea a Autoridade Macroprudencial Consello de Estabilidade Financeira, se establece o seu réxime xurídico e se desenvolven determinados aspectos relativos ás ferramentas macroprudenciais.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid