Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 5 de marzo de 2019, Núm. 55

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Orde PCI/226/2019, do 28 de febreiro, pola que se regulan a composición e o funcionamento da mesa de contratación do Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Igualdade.

  • Orde PCI/227/2019, do 4 de marzo, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 22 de febreiro de 2019 polo que se establecen obrigacións de servizo público ao prestador do servizo postal universal nas eleccións que se convoquen durante 2019.

MINISTERIO DE ECONOMÍA E EMPRESA

  • Orde ECE/228/2019, do 28 de febreiro, sobre contas de pagamento básicas, procedemento de traslado de contas de pagamento e requisitos dos sitios web de comparación.

COMUNITAT VALENCIANA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid