Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 22 de marzo de 2019, Núm. 70

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL

  • Real decreto 92/2019, do 1 de marzo, polo que se crea a especialidade de Asturianada nas ensinanzas profesionais de música e se establecen os aspectos básicos do currículo desta especialidade.

  • Real decreto 93/2019, do 1 de marzo, polo que se establece o Curso de especialización en cultivos celulares e se fixan os aspectos básicos do currículo, e se modifica o Real decreto 74/2018, do 19 de febreiro, polo que se establece o título de técnico en Montaxe de Estruturas e Instalación de Sistemas Aeronáuticos e se fixan os aspectos básicos do currículo.

  • Real decreto 94/2019, do 1 de marzo, polo que se establece o Curso de especialización en audiodescrición e subtitulación e se fixan os aspectos básicos do currículo.

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA

  • Resolución do 11 de marzo de 2019, da Secretaría de Estado de Enerxía, pola que se inclúe o biopropano no anexo da Orde ITC/2877/2008, do 9 de outubro, pola que se establece un mecanismo de fomento do uso de biocarburantes e outros combustibles renovables con fins de transporte.

  • Resolución do 12 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se fixan os prezos do produto e impostos especiais aplicables á hulla, fuel óleo, diésel óleo e gasóleo do segundo semestre de 2018, que se aplicarán na liquidación do dito período nos sistemas eléctricos dos territorios non peninsulares.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid