Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 23 de marzo de 2019, Núm. 71

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA

  • Resolución do 22 de marzo de 2019, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da área do monopolio.

MINISTERIO DE FOMENTO

  • Real decreto 131/2019, do 8 de marzo, polo que se desenvolve a obrigación de consignación de buques.

  • Resolución do 20 de marzo de 2019, da Secretaría de Estado de Infraestruturas, Transporte e Vivenda, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 15 de marzo de 2019 polo que se revisan e modifican os tipos de xuros efectivos anuais vixentes para os préstamos cualificados ou convidos concedidos no marco do Programa 1994 e 1995 do Plan de vivienda 1992-1995, Programa 1998 do Plan de vivenda 1996-1999, Plan de vivenda 2002-2005 e Plan de vivenda 2005-2008.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Orde PCI/327/2019, do 20 de marzo, pola que se modifica a Orde PRE/3581/2007, do 10 de decembro, pola que se establecen os departamentos da Axencia Estatal de Administración Tributaria e se lles atribúen funcións e competencias.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid