Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Xoves 4 de abril de 2019, Núm. 81

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN

  • Orde APA/385/2019, do 2 de abril, pola que se modifica a Orde AAA/1424/2015, do 14 de xullo, pola que se establecen medidas específicas de protección en relación coa lingua azul.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Orde PCI/386/2019, do 2 de abril, pola que se crea o órgano administrativo encargado da execución do programa de apoio á celebración do acontecemento de excepcional interese público programa "Expo Dubai 2020".

MINISTERIO DE SANIDADE, CONSUMO E BENESTAR SOCIAL

  • Real decreto 165/2019, do 22 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de adopción internacional.

  • Orde SCB/387/2019, do 25 de marzo, pola que se inclúen novas substancias no anexo I do Real decreto 2829/1977, do 6 de outubro, polo que se regulan as substancias e preparados medicinais psicotrópicos, así como a fiscalización e a inspección da súa fabricación, distribución, prescrición e dispensación.

TRIBUNAL DE CONTAS

  • Resolución do 29 de marzo de 2019, da Presidencia do Tribunal de Contas, pola que se publica o Acordo do Pleno do 28 de marzo de 2019 polo que se aproba a Instrución relativa á fiscalización das contabilidades das eleccións locais, autonómicas e europeas do 26 de maio de 2019.

  • Resolución do 29 de marzo de 2019, da Presidencia do Tribunal de Contas, pola que se publica o Acordo do Pleno do 28 de marzo de 2019 polo que se aproba a Instrución relativa á fiscalización das contabilidades das eleccións a Cortes Xerais do 28 de abril de 2019.

BANCO DE ESPAÑA

  • Circular 2/2019, do 29 de marzo, do Banco de España, sobre os requisitos do documento informativo das comisións e do estado de comisións, e os sitios web de comparación de contas de pagamento, e que modifica a Circular 5/2012, do 27 de xuño, a entidades de crédito e fornecedores de servizos de pagamento, sobre transparencia dos servizos bancarios e responsabilidade na concesión de préstamos.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid