Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Luns 8 de abril de 2019, Núm. 84

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE TRABALLO, MIGRACIÓNS E SEGURIDADE SOCIAL

  • Orde TMS/397/2019, do 4 de abril, pola que se modifica a Orde TAS/2865/2003, do 13 de outubro, pola que se regula o convenio especial no sistema da Seguridade Social.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA

COMISIÓN NACIONAL DO MERCADO DE VALORES

  • Circular 1/2019, do 28 de marzo, da Comisión Nacional do Mercado de Valores, pola que se modifica a Circular 1/2009, do 4 de febreiro, sobre as categorías de institucións de investimento colectivo en función da súa vocación investidora, modificada parcialmente pola Circular 3/2011, do 9 de xuño.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid