Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 4 de maio de 2019, Núm. 107

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA

  • Resolución do 3 de maio de 2019, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da Península e Illes Balears.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN

  • Real decreto 284/2019, do 22 de abril, polo que se establecen as disposicións de aplicación da regulamentación da Unión Europea no sector do lúpulo e se aproban as bases reguladoras para a concesión de axudas estatais de minimis destinadas ao dito sector.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Real decreto 285/2019, do 22 de abril, polo que se regula a concesión directa de dúas subvencións, do Ministerio de Economía e Empresa e do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, á Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico para o saneamento e restitución da súa situación económica e relanzamento e execución do seu Plan de viabilidade 2019-2021 e o seu Plan de actuación 2019.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 25 de marzo de 2019, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que declara estimar o recurso 1/4489/2016 contra o Real decreto 11/2016, do 8 de xaneiro, polo que se aproban os plans hidrolóxicos das demarcacións hidrográficas de Galicia-Costa, das bacías mediterráneas andaluzas, do Guadalete e Barbate e do Tinto, Odiel e Piedras, en relación co Plan hidrolóxico da demarcación hidrográfica das bacías mediterráneas andaluzas, ampliado á Orde da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Andalucía do 3 de febreiro de 2016.

  • Sentenza do 27 de marzo de 2019, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima en parte o recurso 1/124/2017, interposto por Agri Energía Eléctrica, SA, contra a Orde IET/980/2016, do 10 de xuño, pola que se establece a retribución das empresas de distribución de enerxía eléctrica para o ano 2016.

COMUNIDADE DE CASTILLA Y LEÓN

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid