Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 7 de maio de 2019, Núm. 109

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA

TRIBUNAL SUPREMO

  • Auto do 10 de abril de 2019, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que rectifica o erro material advertido na parte dispositiva da Sentenza do 25 de marzo de 2019 ditada no recurso contencioso-administrativo número 4489/2016, no sentido de que onde di "[...] contas mediterráneas andaluzas" debe dicir "[...] bacías mediterráneas andaluzas".

COMUNIDADE AUTÓNOMA DAS ILLES BALEARS

  • Lei 13/2019, do 29 de marzo, pola que se modifica a Lei 14/2010, do 9 de decembro, de mediación familiar das Illes Balears.

  • Lei 14/2019, do 29 de marzo, de proxectos industriais estratéxicos das Illes Balears.

  • Lei 15/2019, do 29 de marzo, de modificación do texto refundido da Lei de consellos escolares das Illes Balears, aprobado polo Decreto lexislativo 112/2001, do 7 de setembro.

  • Lei 16/2019, do 8 de abril, do estatuto especial de capitalidade da cidade de Eivissa.

  • Lei 17/2019, do 8 de abril, de concesión de créditos suplementarios para atender gastos inaprazables derivados de sentenzas xudiciais pendentes de pagamento no ámbito da Lei 4/2008, do 14 de maio, de medidas urxentes para un desenvolvemento territorial sustentable nas Illes Balears, con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma das Illes Balears para o ano 2018, e de modificación do Decreto lei 2/2018, do 18 de outubro, polo que se establecen axudas e outras medidas urxentes para reparar as perdas e os danos producidos polas chuvias intensas e as inundacións do día 9 de outubro de 2018 na comarca de Levante de Mallorca.

  • Lei 18/2019, do 8 de abril, de salvagarda do patrimonio cultural inmaterial das Illes Balears.

  • Decreto lei 1/2019, do 22 de febreiro, de medidas urxentes sobre a explotación e o control da actividade de alugamento de vehículos con condutor e outras medidas en materia de transportes terrestres.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid