Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 10 de maio de 2019, Núm. 112

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FOMENTO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL

MINISTERIO DE TRABALLO, MIGRACIÓNS E SEGURIDADE SOCIAL

  • Orde TMS/513/2019, do 25 de abril, pola que se modifica a Orde TIN/866/2010, do 5 de abril, pola que se regulan os criterios que, na súa función de colaboración coa Seguridade Social, deben seguir as mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social e as súas entidades e centros mancomunados, na xestión dos servizos de tesouraría contratados con entidades financeiras.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN

  • Orde APA/514/2019, do 26 de abril, pola que se fixan normas para a aplicación das exencións á obrigación de desembarque e para a mellora na selectividade das artes.

  • Orde APA/515/2019, do 26 de abril, pola que se corrixen erros da Orde APA/441/2019, do 9 de abril, pola que se modifica a Orde AAA/2536/2015, do 30 de novembro, pola que se regulan as artes e modalidades de pesca marítima e se establece un plan de xestión para os buques dos censos do caladoiro nacional canario.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE ECONOMÍA E EMPRESA

  • Resolución do 8 de maio de 2019, da Dirección Xeral do Tesouro e Política Financeira, pola que se actualiza o anexo 1 incluído na Resolución do 4 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira, pola que se define o principio de prudencia financeira aplicable ás operacións de endebedamento e derivados das comunidades autónomas e entidades locais.

BANCO DE ESPAÑA

  • Corrección de erros da Circular 2/2019, do 29 de marzo, do Banco de España, sobre os requisitos do documento informativo das comisións e do estado de comisións, e os sitios web de comparación de contas de pagamento, e que modifica a Circular 5/2012, do 27 de xuño, a entidades de crédito e provedores de servizos de pagamento, sobre transparencia dos servizos bancarios e responsabilidade na concesión de préstamos.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid