Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 11 de maio de 2019, Núm. 113

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

PRESIDENCIA DO GOBERNO

MINISTERIO DE FACENDA

  • Resolución do 10 de maio de 2019, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da área do monopolio.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Real decreto 308/2019, do 26 de abril, polo que se aproba a norma de calidade para o pan.

  • Real decreto 312/2019, do 26 de abril, polo que se aproba o Estatuto do organismo autónomo Centro de Estudos Xurídicos.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Real decreto 315/2019, do 26 de abril, polo que se regula a concesión directa dunha subvención á Federación Española de Municipios e Provincias para o financiamento dos gastos de funcionamento da súa actividade.

MINISTERIO DE ECONOMÍA E EMPRESA

  • Orde ECE/529/2019, do 26 de abril, pola que se pon en funcionamento o punto de información único establecido no Real decreto 330/2016, do 9 de setembro, relativo a medidas para reducir o custo do despregamento das redes de comunicacións electrónicas de alta velocidade.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid