Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 5 de xuño de 2019, Núm. 134

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Corrección de erros da Lei orgánica 1/2018, do 5 de novembro, de reforma do Estatuto de autonomía de Canarias.

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA

  • Orde TEC/596/2019, do 8 de abril, pola que se modifica o anexo do Real decreto 139/2011, do 4 de febreiro, para o desenvolvemento da Lista de especies silvestres en réxime de protección especial e do Catálogo español de especies ameazadas.

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN E UNIVERSIDADES

  • Orde CNU/597/2019, do 30 de maio, pola que se crea e se regula o funcionamento da Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades.

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 11 de abril de 2019, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que declara estimar o recurso contencioso-administrativo número 4710/2016 contra o artigo 52.3 do anexo XII do Real decreto 1/2016, do 8 de xaneiro, polo que se aproba a revisión dos plans hidrolóxicos das demarcacións hidrográficas do Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura e Xúcar, e da parte española das demarcacións hidrográficas do Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Douro, Texo, Guadiana e Ebro, e anular o artigo 52.3 do anexo XII do Real decreto 1/2016, do 8 de xaneiro, no punto en que estende a reversión das obras de aproveitamento e instalacións electromecánicas das centrais situadas fóra do dominio público, con carácter de gratuítas, en termos de xeneralidade e non condicionadas ao título concesional.

  • Auto do 6 de maio de 2019, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que aclara a sentenza do 11 de abril de 2019 ditada no recurso contencioso-administrativo número 4710/2016, no sentido de ratificar a non imposición das custas.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid