Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 8 de xuño de 2019, Núm. 137

I. Disposicións xerais

PRESIDENCIA DO GOBERNO

MINISTERIO DE XUSTIZA

  • Orde JUS/623/2019, do 6 de xuño, pola que se publica o Acuerdo do Consello de Ministros, do 12 de abril de 2019, polo que se crea a Comisión Mixta de Cooperación Xurídica Internacional.

MINISTERIO DE FACENDA

  • Resolución do 7 de xuño de 2019, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da área do monopolio.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL

  • Corrección de erros do Real decreto 283/2019, do 22 de abril, polo que se establece o título de técnico superior en Química e Saúde Ambiental e se fixan os aspectos básicos do currículo.

MINISTERIO DE ECONOMÍA E EMPRESA

  • Resolución do 6 de xuño de 2019, da Dirección Xeral do Tesouro e Política Financeira, pola que se actualiza o anexo 1 incluído na Resolución do 4 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira, pola que se define o principio de prudencia financeira aplicable ás operacións de endebedamento e derivados das comunidades autónomas e entidades locais.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CANARIAS

COMUNIDADE FORAL DE NAVARRA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid