Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 26 de xuño de 2019, Núm. 152

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Orde PCI/693/2019, do 18 de xuño, pola que se actualizan, de acordo co Real decreto 817/2014, do 26 de setembro, determinadas cualificacións profesionais da familia profesional agraria, recollidas no Catálogo nacional de cualificacións profesionais, establecidas polo Real decreto 1228/2006, do 27 de outubro; Real decreto 665/2007, do 25 de maio; Real decreto 108/2008, do 1 de febreiro; Real decreto 1179/2008, do 11 de xullo; Real decreto 715/2010, do 28 de maio, e Real decreto 563/2011, do 20 de abril.

  • Orde PCI/694/2019, do 18 de xuño, pola que se actualizan, de acordo co Real decreto 817/2014, do 26 de setembro, determinadas cualificacións profesionais da familia profesional de industrias extractivas, recollidas no Catálogo nacional de cualificacións profesionais, establecidas polo Real decreto 1087/2005, do 16 de setembro, polo que se establecen novas cualificacións profesionais, que se inclúen no Catálogo nacional de cualificacións profesionais, así como os seus correspondentes módulos formativos, que se incorporan ao Catálogo modular de formación profesional, e se actualizan determinadas cualificacións profesionais das establecidas polo Real decreto 295/2004, do 20 de febreiro.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid