Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 10 de xullo de 2019, Núm. 164

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 2336-2017 contra a Lei do País Vasco 12/2016, do 28 de xullo, de recoñecemento e reparación de vítimas de vulneracións de dereitos humanos no contexto da violencia de motivación política na Comunidade Autónoma do País Vasco entre 1978 e 1999.

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 3413-2019 contra os artigos primeiro, segundo, terceiro e cuarto da Lei 5/2019, do 4 de abril, que modifica a Lei 12/2016, do 28 de xullo, de recoñecemento e reparación de vítimas de terrorismo, por posible vulneración dos artigos 18.1, 18.4, 24.1, 24.2 e 25.1 da CE.

  • Cuestión de inconstitucionalidade n.º 2908-2019 en relación co artigo 21.2 da Lei 4/1999, do 15 de marzo, de patrimonio histórico de Canarias, por posible vulneración do artigo 149.1.18 da CE.

  • Impugnación de disposicións autonómicas (título V LOCT) n.º 1741-2019 en relación coa Resolución 298/XII, do 7 de marzo de 2019, do Parlamento de Cataluña, de creación da Comisión de Investigación sobre a Monarquía.

MINISTERIO DE ECONOMÍA E EMPRESA

  • Resolución do 9 de xullo de 2019, da Secretaría Xeral do Tesouro e Financiamento Internacional, pola que se modifica e actualiza o anexo 1 incluído na Resolución do 4 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira, pola que se define o principio de prudencia financeira aplicable ás operacións de endebedamento e derivados das comunidades autónomas e entidades locais.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid