Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 26 de xullo de 2019, Núm. 178

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Orde PCI/797/2019, do 18 de xullo, pola que se actualizan cualificacións profesionais da familia profesional Imaxe e Son, recollidas no Catálogo nacional de cualificacións profesionais, establecidas polo Real decreto 295/2004, do 20 de febreiro, e o Real decreto 1228/2006, do 27 de outubro.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid