Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 27 de xullo de 2019, Núm. 179

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Cuestión de inconstitucionalidade n.º 1882-2019 en relación coa disposición adicional 13ª da Lei 5/2012, do 20 de marzo, do Parlamento de Cataluña, por posible vulneración do artigo 149.1, puntos 7 e 18 da CE.

  • Cuestión de inconstitucionalidade n.º 2960-2019 en relación co artigo 52.d do Estatuto dos traballadores por posible vulneración dos artigos 15, 35.1 e 43.1 da CE.

  • Cuestión de inconstitucionalidade n.º 3680-2019 en relación cos artigos 107.1, segundo; 107.2.a e 107.8, así como por conexión, 108.1, segundo e o 108.2 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais de 2004.

  • Conflito positivo de competencia n.º 4088-2019 contra os artigos 5; 6; 7; 8.2, 3 e 4; 10; 11 e 12 a 36; 38.2 e 4; 39.3.b), 4.c) e 4.e) do Regulamento de adopción internacional, aprobado polo Real decreto 165/2019, do 22 de marzo.

MINISTERIO DE FACENDA

  • Resolución do 26 de xullo de 2019, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da área do monopolio.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid