Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 31 de xullo de 2019, Núm. 182

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE DEFENSA

  • Orde DEF/817/2019, do 19 de xuño, pola que se establecen as competencias, relacións e procedementos de actuación dos organismos do Ministerio de Defensa coa Organización de Adquisicións e Apoio da OTAN e a súa axencia.

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 4 de xullo de 2019, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que declara estimar o recurso contencioso-administrativo número 4486/2016 contra o Real decreto 11/2016, do 8 de xaneiro, polo que se aproban os plans hidrolóxicos das demarcacións hidrográficas de Galicia Costa, das bacías mediterráneas andaluzas, do Guadalete e Barbate e do Tinto, Odiel e Piedras, en relación co Plan hidrolóxico do Guadalete e Barbate.

  • Sentenza do 4 de xullo de 2019, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que declara estimar o recurso contencioso-administrativo número 41/2018 contra o Real decreto 1023/2017, do 1 de decembro, polo que se aproba o Convenio entre a Administración xeral do Estado, o Goberno de La Rioja e a autoestrada Vasco-Aragonesa, Concesionaria Española, S.A.U., para a aplicación de medidas de bonificación de peaxes a determinados vehículos pesados na autoestrada AP-68 no tramo "Zambrana-Tudela".

  • Sentenza do 5 de xullo de 2019, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que declara estimar o recurso contencioso-administrativo número 4478/2016 contra o Real decreto 11/2016, do 8 de xaneiro, polo que se aproban os plans hidrolóxicos das demarcacións hidrográficas de Galicia-Costa, das bacías mediterráneas andaluzas, do Guadalete e Barbate e do Tinto, Odiel e Piedras.

  • Sentenza do 8 de xullo de 2019, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que declara estimar parcialmente o recurso contencioso-administrativo número 4434/2016 contra o Real decreto 1/2016, do 8 de xaneiro, polo que se aproba a revisión dos plans hidrolóxicos das demarcacións hidrográficas do Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura e Xúcar; e da parte española das demarcacións hidrográficas do Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Douro, Texo, Guadiana e Ebro, no que atinxe o Plan hidrolóxico do Guadalquivir, declarando a nulidade dalgunhas das previsións normativas impugnadas.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid