Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 2 de agosto de 2019, Núm. 184

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Corrección de erros no Conflito positivo de competencia n.º 4088-2019 contra os artigos 5; 6; 7; 8.2, .3 e .4; 10; 11 e 12 a 36; 38.2 e .4; 39.3.b), .4.c) e .4.e) do Regulamento de adopción internacional aprobado polo Real decreto 165/2019, do 22 de marzo, e por conexión, en relación coa disposición transitoria única e a disposición derradeira primeira deste real decreto.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

  • Emendas ao anexo II do Protocolo sobre as zonas especialmente protexidas e a diversidade biolóxica no Mediterráneo, adoptadas na 20.ª reunión das partes realizada en Tirana o 20 de decembro de 2017.

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 10 de xullo de 2019, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que declara estimar o recurso contencioso-administrativo número 4487/2016 contra o Real decreto 11/2016, do 8 de xaneiro, polo que se aproban os plans hidrolóxicos das demarcacións hidrográficas de Galicia-Costa, das bacías mediterráneas andaluzas, do Guadalete e Barbate e do Tinto, Odiel e Piedras, en relación co Plan hidrolóxico da demarcación hidrográfica das bacías mediterráneas andaluzas, que se anula na referida parte de aprobación do Plan hidrolóxico das bacías mediterráneas andaluzas.

  • Auto do 10 de xullo de 2019, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que declara estimar o recurso en execución de sentenza contra o punto 3.º do Acordo do 16 de maio de 2019, ditado pola Comisión Permanente do Consello Xeral do Poder Xudicial do 16 de maio de 2019, e deixar sen efecto os incisos finais dos reais decretos 358 e 359 de 2019.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid