Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Luns 5 de agosto de 2019, Núm. 186

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Instrumento de aceptación da modificación do texto e dos anexos II a IX e a incorporación de novos anexos X e XI ao Protocolo ao Convenio de 1979 sobre contaminación atmosférica transfronteiriza a gran distancia, relativo á redución da acidificación, da eutrofización e do ozono na troposfera, adoptadas en Xenebra o 4 de maio de 2012.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

  • Acordo multilateral M315 en virtude da sección 1.5.1 do anexo A do Acordo europeo sobre transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada (ADR), relativo ao transporte de refugallos contaminados con virus que causan febre hemorráxica, feito en Madrid o 8 de xullo de 2019.

  • Corrección de erros da Resolución do 11 de xullo de 2019, da Secretaría Xeral Técnica, en virtude do artigo 24.2 da Lei 25/2014, do 27 de novembro, de tratados e outros acordos internacionais.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid