Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 6 de agosto de 2019, Núm. 187

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL

  • Orde EFP/845/2019, do 25 de xullo, pola que se regulan as probas de certificación oficial das ensinanzas de idiomas dos niveis básico, intermedio e avanzado, e as probas de certificación dos cursos de actualización e especialización, que se imparten nas escolas oficiais de idiomas de Ceuta e de Melilla, e o modelo, o contido e as especificacións técnicas así como a expedición e o rexistro, dos certificados académicos correspondentes.

MINISTERIO DE ECONOMÍA E EMPRESA

  • Resolución do 2 de agosto de 2019, da Secretaría Xeral do Tesouro e Financiamento Internacional, pola que se actualiza o anexo 1 incluído na Resolución do 4 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira, pola que se define o principio de prudencia financeira aplicable ás operacións de endebedamento e derivados das comunidades autónomas e entidades locais.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid