Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 7 de agosto de 2019, Núm. 188

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE DEFENSA

  • Orde DEF/848/2019, do 29 de xullo, pola que se aproba o currículo do ensino de formación para o acceso ás escalas de mariñeiría e de tropa do corpo xeral e do corpo de Infantaría de Mariña da Armada.

  • Orde DEF/849/2019, do 29 de xullo, pola que se aproba o currículo do ensino de formación para o acceso á escala de suboficiais do corpo xeral da Armada e do corpo de Infantaría de Mariña, mediante a forma de ingreso sen exixencia de titulación previa.

  • Orde DEF/850/2019, do 29 de xullo, pola que se aproban os currículos do ensino de formación para o acceso á escala de suboficiais correspondentes ás especialidades fundamentais do corpo xeral do Exército de Terra mediante as formas de ingreso sen titulación previa.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA

  • Orde TEC/852/2019, do 25 de xullo, pola que se determina cando os residuos de produción de material polimérico utilizados na produción de filme agrícola para ensilaxe se consideran subprodutos consonte a Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

  • Lei 1/2019, do 14 de xuño, para a creación do Colexio Profesional de Terapeutas Ocupacionais de Andalucía.

  • Lei 2/2019, do 26 de xuño, relativa á modificación da Lei 18/2007, do 17 de decembro, da radio e televisión de titularidade autonómica xestionada pola Axencia Pública Empresarial da Radio e Televisión de Andalucía (RTVA), e da Lei 1/2004, do 17 de decembro, de creación do Consello Audiovisual de Andalucía.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid