Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 11 de setembro de 2019, Núm. 218

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA

  • Resolución do 10 de setembro de 2019, da Presidencia da Axencia Estatal de Administración Tributaria, pola que se modifica a do 21 de setembro de 2004 pola que se establece a estrutura e organización territorial da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

  • Real decreto 474/2019, do 2 de agosto, polo que se regula a concesión directa dunha subvención á Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) para financiar a campaña anual 2019 de Bandeiras Azuis.

TRIBUNAL SUPREMO

  • Auto do 10 de xullo de 2019, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que rectifica o erro material no encabezamento e resolución da sentenza do 21 de maio de 2019 ditada no recurso contencioso-administrativo número 4483/2016, no sentido de onde di "... Rega de inundación" debe dicir "... Risco de inundación".

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid