Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 13 de setembro de 2019, Núm. 220

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Orde PCI/932/2019, do 30 de agosto, pola que se actualizan, de acordo co Real decreto 817/2014, do 26 de setembro, cualificacións profesionais da familia profesional marítimo-pesqueira, recollidas no Catálogo nacional de cualificacións profesionais, establecidas polo Real decreto 1228/2006, do 27 de outubro.

  • Orde PCI/933/2019, do 11 de setembro, relativa á autorización dos réximes alfandegueiros especiais de perfeccionamento activo, de perfeccionamento pasivo e de importación temporal.

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA

  • Orde TEC/934/2019, do 10 de setembro, pola que se autoriza un transvasamento desde os encoros de Entrepeñas-Buendía, a través do acueduto Texo-Segura, de 16,1 hm³ para o mes de setembro de 2019.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid