Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 14 de setembro de 2019, Núm. 221

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

  • Troco de cartas entre o OIEA e España para a celebración do obradoiro rexional sobre dosimetría interna básica en Madrid, do 10 ao 20 de decembro de 2019, no marco do proxecto de cooperación técnica do OIEA RER9149, titulado "Mellora da protección radiolóxica dos traballadores ocupacionalmente expostos á radiación ionizante", feito en Viena o 2 de maio de 2019.

MINISTERIO DE FACENDA

  • Resolución do 13 de setembro de 2019, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da área do monopolio.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Real decreto 502/2019, do 30 de agosto, polo que se crea como centro de referencia nacional a Escola de Formación en Artesanía, Restauración e Rehabilitación do Patrimonio Histórico, Artístico e Cultural Albayzín, nas áreas profesionais de artesanía tradicional, recuperación, reparación e mantemento artísticos, fabricación e mantemento de instrumentos musicais, e vidro e cerámica artesanal, da familia profesional artes e artesanías, no ámbito da formación profesional.

  • Real decreto 503/2019, do 30 de agosto, polo que se crea como centro de referencia nacional a Escola do Mármore de Fines, Almería, na área profesional de pedra natural, da familia profesional industrias extractivas, no ámbito da formación profesional.

  • Real decreto 504/2019, do 30 de agosto, polo que se crea como centro de referencia nacional a Escola de Xoiaría de Córdoba, na área profesional de xoiaría e ourivaría, da familia profesional artes e artesanías, no ámbito da formación profesional.

  • Real decreto 505/2019, do 30 de agosto, polo que se crea como centro de referencia nacional a Escola de Madeira de Aciñeiras Reais, Córdoba, na área profesional de produción, carpintaría e moble, da familia profesional madeira, moble e cortiza, no ámbito da formación profesional.

  • Real decreto 506/2019, do 30 de agosto, polo que se crea como centro de referencia nacional o Centro Integrado de Formación Profesional Son Llebre, na área profesional de atención social da familia profesional de servizos socioculturais e á comunidade, no ámbito da formación profesional.

  • Real decreto 507/2019, do 30 de agosto, polo que se cualifica como centro de referencia nacional o Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional de Xardinaría de Los Realejos, na área profesional de xardinaría da familia profesional agraria, no ámbito da formación profesional.

  • Real decreto 508/2019, do 30 de agosto, polo que se cualifica como centro de referencia nacional o Centro de Innovación e Formación para o Emprego de L'Hospitalet, Barcelona, na familia profesional completa artes gráficas nas súas correspondentes áreas profesionais, no ámbito da formación profesional.

  • Real decreto 509/2019, do 30 de agosto, polo que se cualifica como centro de referencia nacional o Centro de Innovación e Formación Profesional para o Emprego de Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, na área profesional de operacións mecánicas da familia profesional de fabricación mecánica, no ámbito da formación profesional.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid