Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Xoves 26 de setembro de 2019, Núm. 232

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Instrumento de aceptación da Emenda ao Convenio de Basilea sobre control de movementos transfronteirizos dos refugallos perigosos e a súa eliminación, feita en Xenebra o 22 de setembro de 1995.

MINISTERIO DE FACENDA

XUNTA ELECTORAL CENTRAL

  • Instrución 9/2019, do 25 de setembro, da Xunta Electoral Central, de aplicación ás eleccións ao Congreso dos Deputados e ao Senado do 10 de novembro de 2019 da disposición adicional sétima da Lei orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do réxime electoral xeral, na súa redacción dada pola Lei orgánica 2/2016.

  • Instrución 10/2019, do 25 de setembro, da Xunta Electoral Central, sobre xuntas electorais competentes e outros aspectos en relación coas eleccións locais parciais convocadas polo Real decreto 538/2019, do 20 de setembro, que se celebrarán o 10 e o 17 de novembro de 2019.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid