Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 27 de setembro de 2019, Núm. 233

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Real decreto 527/2019, do 13 de setembro, polo que se regula a concesión directa dunha subvención á Federación Española de Municipios e Provincias no marco do Acordo sobre fondos de formación para o emprego das administracións públicas.

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 4 de xullo de 2019, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que declara estimar o recurso 1/4493/2016 contra o Real decreto 11/2016, do 8 de xaneiro, polo que se aproban os plans hidrolóxicos das demarcacións hidrográficas de Galicia-Costa, das Bacías Mediterráneas Andaluzas, do Guadalete e Barbate e do Tinto, Odiel e Piedras, en relación co Plan hidrolóxico da demarcación hidrográfica das Bacías Mediterráneas Andaluzas (PHBMA), ampliado á Orde da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Andalucía do 3 de febreiro de 2016, que dispón a publicación das disposicións de contido normativo do PHBMA.

  • Sentenza do 5 de xullo de 2019, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que declara estimar o recurso contencioso-administrativo número 4490/2016 contra o Real decreto 11/2016, do 8 de xaneiro, polo que se aproban os plans hidrolóxicos das demarcacións hidrográficas de Galicia-Costa, das Bacías Mediterráneas Andaluzas, do Guadalete e Barbate e do Tinto, Odiel e Piedras, en relación co Plan Hidrolóxico da demarcación hidrográfica das Bacías Mediterráneas Andaluzas.

XUNTA ELECTORAL CENTRAL

  • Corrección de erros da Instrución 9/2019, do 25 de setembro, da Xunta Electoral Central, de aplicación ás eleccións ao Congreso dos Deputados e ao Senado do 10 de novembro de 2019, da disposición adicional sétima da Lei orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do réxime electoral xeral, na súa redacción dada pola Lei orgánica 2/2016.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid