Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 28 de setembro de 2019, Núm. 234

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA

  • Orde HAC/973/2019, do 26 de setembro, pola que se fixan as cantidades das subvencións aos gastos orixinados por actividades electorais para as eleccións xerais do 10 de novembro de 2019.

  • Resolución do 27 de setembro de 2019, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da Península e Illes Balears.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

  • Real decreto 518/2019, do 6 de setembro, polo que se regula a concesión directa dunha subvención á fundación Foro de Marcas Renombradas Españolas para o financiamento dos gastos de funcionamento da súa actividade.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Real decreto 523/2019, do 13 de setembro, polo que se crea como centro de referencia nacional o Centre de la Mar, na área profesional de Náutica, da familia profesional de Transporte e Mantemento de Vehículos, no ámbito da formación profesional.

  • Real decreto 524/2019, de 13 de setembro, polo que se crea como centro de referencia nacional o Centro Internacional de Innovación Deportiva no Medio Natural "El Anillo", na área profesional de Actividades Físico-Deportivas Recreativas e na área profesional de Prevención e Recuperación, da familia profesional de Actividades Físicas e Deportivas, no ámbito da formación profesional.

  • Real decreto 525/2019, do 13 de setembro, polo que se cualifica como centro de referencia nacional o Instituto Galego de Formación en Acuicultura, na área profesional de Acuicultura e na área profesional de Mergullo, da familia profesional Marítimo-Pesqueira, no ámbito da formación profesional.

  • Real decreto 555/2019, do 27 de setembro, polo que se modifica o Real decreto 1311/2012, do 14 de setembro, polo que se establece o marco de actuación para conseguir un uso sustentable dos produtos fitosanitarios.

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN E UNIVERSIDADES

  • Real decreto 557/2019, do 27 de setembro, polo que se regula a concesión directa dunha subvención á Conferencia de Reitores das Universidades Españolas para a potenciación e mellora da educación superior, a investigación e a innovación.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid