Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Luns 30 de setembro de 2019, Núm. 235

I. Disposicións xerais

CONSELLO XERAL DO PODER XUDICIAL

  • Acordo do 30 de maio de 2019, do Pleno do Consello Xeral do Poder Xudicial, relativo á implantación e habilitación dos medios técnicos, aplicacións e soportes electrónicos precisos para o desenvolvemento e cumprimento das disposicións do Regulamento 2/2018, para o cumprimento da Lei 15/2003, do 26 de maio, reguladora do réxime retributivo das carreiras xudicial e fiscal, no relativo ás retribucións variables por obxectivos dos membros da carreira xudicial, así como á determinación da data de inicio da efectividade do regulamento.

MINISTERIO DE TRABALLO, MIGRACIÓNS E SEGURIDADE SOCIAL

  • Resolución do 24 de setembro de 2019, da Tesouraría Xeral da Seguridade Social, pola que se autorizan as empresas e os traballadores por conta propia ou autónomos afectados por temporais e outras situacións catastróficas a diferiren o pagamento de cotas.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid