Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 2 de outubro de 2019, Núm. 237

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Corrección de erros do Real decreto lei 11/2019, do 20 de setembro, polo que se adoptan medidas urxentes para paliar os danos causados por temporais e outras situacións catastróficas.

MINISTERIO DE FACENDA

  • Corrección de erros da Orde HAC/350/2019, do 5 de marzo, pola que se modifica a Orde EHA/1658/2009, do 12 de xuño, pola que se establecen o procedemento e as condicións para a domiciliación do pagamento de determinadas débedas cuxa xestión ten atribuída a Axencia Estatal de Administración Tributaria.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid