Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Xoves 10 de outubro de 2019, Núm. 244

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

  • Acordo administrativo internacional subscrito ao abeiro do Acordo marco entre España e a Organización das Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura, do 27 de xaneiro de 2004, relativo ás responsabilidades que deben asumir o Reino de España e a Organización das Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura, para a realización do simposio internacional "O uso de augas non convencionais para lograr a seguridade alimentaria", feito en Roma o 23 de setembro de 2019.

  • Real decreto 561/2019, do 9 de outubro, polo que se completa a transposición da Directiva (UE) 2015/637 do Consello, do 20 de abril de 2015, sobre as medidas de coordinación e cooperación para facilitar a protección consular de cidadáns da Unión non representados en terceiros países e pola que se derroga a Decisión 95/553/CE.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid